;

Historische lezingen

Lezingen

Historische Lezingen 

 

1.De Benedenstad: een mooi historisch overzicht met gassen, kazernes, prostitutie, beroepen, stadstypen, nijverheid, dialect, verkrotting en renovatie.

2.De Bottendaal: de opkomst van een van de Nijmeegse industriewijken met Dobbelmann, Thieme, ASW, Turmac, gastarbeid, akties, de nieuwe woonwijk. 

3.Het Waterkwartier: oude landgoederen zoals Batavia, industrie Honig, haven, kanaal, eerste woonco-operaties, modernisering, bruggen.

4.Nijmegen-Oost: fortificaties, de beste Nijmeegse woonwijk, kazernes, kerken, begraafplaatsen, kunstenaars.

5.De Waalkade: schippers, schepen, gierpont, vissers, visvrouwen, stoomboten, liedjes, industrie, Lent.

6.Het veer van Grave naar Nederasselt ( 1380-1929), het veer als belangrijkste verbinding met Den Bosch, Spanjaarden, Fransen, belegeringen, juridische touwtrekkerij.

7.’t Hoog en ’t Laag/Beek Ubbergen: over de tegenstellingen tussen villabewoners enerzijds en wasvrouwen, steenarbeiders en smokkelaars anderzijds aan de Nijmeegse stuwwal.

8.De Steenmakers uit de Ooij: over de zeven steenfabrieken in de Ooij, Nijmegen als de steenstad van Nederland, het wonen, werken en verzet van de steenmakers.

9.De Groesbeek van bron tot monding: een natuur-cultuurhistorisch verhaal over deze beek vanuit Groesbeek, via Kranenburg, Persingen, ’t Meertje, uitmondend in de Waal met verhalen over alle dorpen daar tussenin.

10.De Sultan van Siak: het bezoek in 1898 van deze Vorst uit Ned. Indië aan Nijmegen/Nederland  t.g.v. de kroning van Wilhelmina.

11.De Weg naar Welvaart/Nijmeegse Nijverheid en Industrie:  van Romeinse pannenfabrieken, windmolens, tabaksfabricage, grootschalige maakindustrie naar zakelijke dienstverlening en duurzame energie.

12.Struikrovers in het Gelders-Brabants grensgebied: georganiseerde criminaliteit van de Betuwsche Bende, de Geldersche en Bossche bende, de Bokkenrijders uit m.n. de 18e eeuw, overvallen in het Nederrijkswoud,

13.De Geschiedenis van Transport in Nijmegen: van Keltische strijdwagen tot Betuwse huifkar, koetsen, hondenkarren, de bakkersfiets, boten, treinen, veerponten, trein, auto, cruisevaarten.

14.De Nijmeegse Moordroute: een ‘akelige ‘stadswandeling met 30 moorden en hun sociale achtergrond, van bovenstad tot Waalkade.

15.Hoofddeksels in het Nijmeegse straatbeeld: een cultuur-sociologische analyse van hoofddeksels in hun tijd, van henins en kaproenen gedragen aan het Valkhof via driesteek, hoge hoed, bolhoed, baret en struise vrouwenhoed naar Jan met de Pet.

16.De Nijmeegse Vrouwencanon: van godin Fortuna en Loden Lady naar Stijntje Buys, verder naar vrouwenkiesrecht en het Tamboerijnvrouwtje en Nijmeegse Annie, Met een beschrijving van de verandering van de positie van de vrouw.

17.De Nijmeegse Rafelrand:

-Smokkelaars aan de Grens: smokkelkoningen, smokkelroutes, smokkelverhalen, belastingontduiking, de vervolging, het ontstaan en het einde. -.Nijmeegse Reizigers tussen stad en platteland: ambulante groepen aan de rand van de samenleving, kermisvolk, zigeuners en woonwagenbewoners.

18.De Nijmeegse Stadswallen, over poorten, muren en mensen. Van Romeinse muurresten tot prachtige stadsparken en alles daar tussenin.

19.Met de Vliegmachien van Jan Olieslagers, een historische rondvlucht door het Rijk van Nijmegen, de geschiedenis van dorpen rondom Nijmegen, in de vier windrichtingen.

20.De Geschiedenis van het Boerenbedrijf rondom Nijmegen. Landbouw, veeteelt, tuinbouw in de dorpen bij Nijmegen. Ooij, Groesbeek, Lent, Overasselt, Wijchen. Over handenarbeid, boerderijtypes, paardenrassen, bloementeelt, bessenpluk, paardenmarkten, veilingen, mechanisatie, tot afbraak en onteigening in het kader van stadsuitbreiding. In samenwerking met Willem Ebben

21.De Eeuwenoude Lange Hezelstraat, van Romeinen, Middeleeuwen, bierbrouwers, logementen, stalhouderijen, weeshuizen, het dolhuis, maar ook architectuur en bouwstijlen, en bekende families.

22. De Geschiedenis van de Grotestraat: joden, de stadspomp, de zusjes Presburg, ongelukken, herbergen en cafes, de Stella Kelder, jazz, winkels, smokkelaars, de huisbioscoop,

23.De Nijmeegse Nieuwjaarsliederen (1731-1902), geschreven, gedrukte, langs de deur verspreidde en gezongen liedteksten van Nijmeegse beroepsgroepen zoals askarlieden, lantaarnaanstekers, wegwachters, torenwakers, klepperlieden en tamboers met hun sociale achtergronden. Met Willem Elbers en Pier Winterwerp

24. De geschiedenis van de Nijmeegse Kermis 750 jaar, met volkstoneel, dansen, grote attracties, dieren, dolle maandag, kermismoorden, revues, kindervoorstellingen, kermisliederen.

Alle lezingen zijn powerpointpresentaties van steeds anderhalf uur exclusief pauze. Het zijn vooral verhalen in de breedte van de tijd, met veel anekdotisch materiaal, mooie beelden en ruime gelegenheid tot interactie met het publiek. Datum in overleg. Beamer, projectiescherm en laptop neem ik zelf mee. Indien nodig wordt de publiciteit voor de lezing in de lokale media door mij verzorgd. Ik vraag een onkostenvergoeding.

 

Gepland in 2023:

-18 januari kermislezing, Radboud Senioren, villa Oud heyendael

- 20 januari lezing Geschiedenis van de Grotestraat, bij StAAD Dukenburg

- 7 maart lezing Bieb Muntweg, geschiedenis van de kermis

- 24 mei tot 30 juli: Lezing - expo- boekpresentatie over De geschiedenis van de Nijmeegse kermis, bij het RAN.