;

Historische lezingen

Lezingen

Historische Lezingen 

 

1.De Benedenstad: een mooi historisch overzicht met gassen, kazernes, prostitutie, beroepen, stadstypen, nijverheid, dialect, verkrotting en renovatie.

2.De Bottendaal: de opkomst van een van de Nijmeegse industriewijken met Dobbelmann, Thieme, ASW, Turmac, gastarbeid, akties, de nieuwe woonwijk. 

3.Het Waterkwartier: oude landgoederen zoals Batavia, industrie Honig, haven, kanaal, eerste woonco-operaties, modernisering, bruggen.

4.Nijmegen-Oost: fortificaties, de beste Nijmeegse woonwijk, kazernes, kerken, begraafplaatsen, kunstenaars.

5.De Waalkade: schippers, schepen, gierpont, vissers, visvrouwen, stoomboten, liedjes, industrie, Lent.

6.Het veer van Grave naar Nederasselt ( 1380-1929), het veer als belangrijkste verbinding met Den Bosch, Spanjaarden, Fransen, belegeringen, juridische touwtrekkerij.

7.’t Hoog en ’t Laag/Beek Ubbergen: over de tegenstellingen tussen villabewoners enerzijds en wasvrouwen, steenarbeiders en smokkelaars anderzijds aan de Nijmeegse stuwwal.

8.De Steenmakers uit de Ooij: over de zeven steenfabrieken in de Ooij, Nijmegen als de steenstad van Nederland, het wonen, werken en verzet van de steenmakers.

9.De Groesbeek van bron tot monding: een natuur-cultuurhistorisch verhaal over deze beek vanuit Groesbeek, via Kranenburg, Persingen, ’t Meertje, uitmondend in de Waal met verhalen over alle dorpen daar tussenin.

10.De Sultan van Siak: het bezoek in 1898 van deze Vorst uit Ned. Indië aan Nijmegen/Nederland  t.g.v. de kroning van Wilhelmina.

11.De Weg naar Welvaart/Nijmeegse Nijverheid en Industrie:  van Romeinse pannenfabrieken, windmolens, tabaksfabricage, grootschalige maakindustrie naar zakelijke dienstverlening en duurzame energie.

12.Struikrovers in het Gelders-Brabants grensgebied: georganiseerde criminaliteit van de Betuwsche Bende, de Geldersche en Bossche bende, de Bokkenrijders uit m.n. de 18e eeuw, overvallen in het Nederrijkswoud,

13.De Geschiedenis van Transport in Nijmegen: van Keltische strijdwagen tot Betuwse huifkar, koetsen, hondenkarren, de bakkersfiets, boten, treinen, veerponten, trein, auto, cruisevaarten.

14.De Nijmeegse Moordroute: een ‘akelige ‘stadswandeling met 30 moorden en hun sociale achtergrond, van bovenstad tot Waalkade.

15.Hoofddeksels in het Nijmeegse straatbeeld: een cultuur-sociologische analyse van hoofddeksels in hun tijd, van henins en kaproenen gedragen aan het Valkhof via driesteek, hoge hoed, bolhoed, baret en struise vrouwenhoed naar Jan met de Pet.

16.De Nijmeegse Vrouwencanon: van godin Fortuna en Loden Lady naar Stijntje Buys, verder naar vrouwenkiesrecht en het Tamboerijnvrouwtje en Nijmeegse Annie, Met een beschrijving van de verandering van de positie van de vrouw.

17.Smokkelaars aan de Grens: smokkelkoningen, smokkelroutes, smokkelverhalen, belastingontduiking, de vervolging, het ontstaan en het einde.

18.Nijmeegse Reizigers tussen stad en platteland: ambulante groepen aan de rand van de samenleving, kermisvolk, zigeuners en woonwagenbewoners.

19.De Nijmeegse Stadswallen, over poorten, muren en mensen. Van Romeinse muurresten tot prachtige stadsparken en alles daar tussenin.

20.Met de Vliegmachien van Jan Olieslagers, een historische rondvlucht door het Rijk van Nijmegen, de geschiedenis van dorpen rondom Nijmegen, in de vier windrichtingen.

21.De Geschiedenis van het Boerenbedrijf rondom Nijmegen. Landbouw, veeteelt, tuinbouw in de dorpen bij Nijmegen. Ooij, Groesbeek, Lent, Overasselt, Wijchen. Over handenarbeid, boerderijtypes, paardenrassen, bloementeelt, bessenpluk, paardenmarkten, veilingen, mechanisatie, tot afbraak en onteigening in het kader van stadsuitbreiding. In samenwerking met Willem Ebben

22.De Eeuwenoude Lange Hezelstraat, van Romeinen, Middeleeuwen, bierbrouwers, logementen, stalhouderijen, weeshuizen, het dolhuis, maar ook architectuur en bouwstijlen, en bekende families.

23. De Geschiedenis van de Grotestraat: joden, de stadspomp, de zusjes Presburg, ongelukken, herbergen en cafes, de Stella Kelder, jazz, winkels, smokkelaars, de huisbioscoop,

24.De Nijmeegse Nieuwjaarsliederen (1731-1902), geschreven, gedrukte, langs de deur verspreidde en gezongen liedteksten van Nijmeegse beroepsgroepen zoals askarlieden, lantaarnaanstekers, wegwachters, torenwakers, klepperlieden en tamboers met hun sociale achtergronden. Met Willem Elbers en Pier Winterwerp

25. De geschiedenis van de Lage Markt,, met de kersenmarkt, de beestenmarkt, de Waalwal, cafe ’s en logementen, hoogwater, de Meipoort ( in voorbereiding).

26.De Geschiedenis van de Grote Markt: Mariken, V&D en Hema, logement de Swaan, de drilkooi, de Waagh, terechtstellingen, de groentemarkt, de lusemert, ( in voorbereiding).

Alle lezingen zijn powerpointpresentaties van steeds anderhalf uur exclusief pauze. Het zijn vooral verhalen in de breedte van de tijd, met veel anekdotisch materiaal, mooie beelden en ruime gelegenheid tot interactie met het publiek. Als onkostenvergoeding vraag ik € 100,- per lezing. Datum in overleg. Beamer, projectiescherm en laptop neem ik zelf mee. Indien nodig wordt de publiciteit voor de lezing in de lokale media door mij verzorgd.

Geplande lezingen: 2019

-14 +15 september, Open Monumentendag 2019, presentatie boek ‘Het Benedenstadslied’, Commanderie van St.Jan, 14.00 uur.

-19 september, Geschiedenis van de Benedenstad, bij verzorgingshuis St.Jozef, Lent, 14.00 uur.

-22 + 29 september, Verhalen over de Benedenstad, St.Jacobskapel, ’t Glashuis, bij expo Huub Delgijer, 13.00 uur.

-26 + 27 oktober, Dameswandeling langs 25 historische vrouweniconen in de Binnenstad, in kader van 024 Maand van de Geschiedenis, 15.00 uur, start Marienburgplein.

-12 november bij NGV wijkcentrum Meijkhorst 20. 00 uur lezing geschiedenis van de Lange Hezelstraat

-13 november, lezing de Geschiedenis van de Benedenstad, Personeelsvereniging Radboud Universiteit, 10.00 uur.

-20 november historische buurtwandeling Basta, 14.00 uur, Begijnenstraat

-21 november 13.30 KBO Overasselt in de Lage Hof, lezing geschiedenis Graafs veer

-22 november, lezing de geschiedenis van de Waalkade, bij StAAD, Dukenburg, 14.00 uur, wijkcentrum Meijhorst.

-28 november: lezing De Geschiedenis van het Boerenbedrijf rondom Nijmegen, in de veldschuur in Bemmel, 20.00 uur.

-29 idem in de Lage Hof Overasselt, 13.30 uur de Lage Hof overasselt

-12 december, lezingencombinatie thema De Gierpont in de Bastei, 20.00 uur met Paul Dickmann en Kees Moerbeek.

2020:

-21 januari 2020 de Geschiedenis van de Grotestraat, 14.00 uur, in wijkcentrum Het Oude Weeshuis, Papengas.

-19 februari 2020, de Geschiedenis van het Boerenbedrijf rondom Nijmegen, Bieb Beek, 20.00 uur. Deze lezing is ook gepland in het najaar 2019 in museumboerderij de Warmoes in Lent .

- 23 januari 2020 om 20.00 uur lezing de Geschiedenis van de Benedenstad, seniorenresidentie Groot Berg en Dal

- 10 maart om 20.00 uur in Trianon De Benedenstad en haar liederen, bij Historische vereniging Numaga, samen met Jozef Vos en Hans Wegman.

- 12 maart Rondje Onderstad, wandelen door de buurt, start 14.00 uur Oude Weeshuis, einde bij maquette Benedenstad

- maand juli: drie lezingen over de Benedenstadmaquette van Frans Friederichs in 't Oude Weeshuis.

- 16 augustus lezing de Koloniale Reserve in de Benedenstad 1891-1911, in Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, 16.00 uur

- 9 september Oude Weeshuis Damesgroep Oude Stad: 2x de Benedenstadsmaquette van Frans Friederichs

- 12 september kersenfeest Lent bij Historische Tuinderij Lent, expo-/muziek in de boomgaard. 

- 23 september bibliotheek Groesbeek, lezing Het Boerenbedrijf rondom Nijmegen., 19.30 uur.. 

- 17 oktober Ned. Gen. Ver. Land van Cuijk, 14.00 uur, lezing "Het Veer van Grave naar Nederasselt". Afgelast.

- 18 oktober 2020:

+ Koloniale Wandeling door Benedenstad in kader 024 Geschiedenis thema Oost-West, start 14.00 uur Papengas.

+ lezing Sultan van Siak,in kader 024 Geschiedenis, 16.00 uur, Huis van de Nijm. Gesch., Marienburg.

- 20 november 14.00 uur lezing "De Geschiedenis van de lange Hezelstraat" bij StAAD-Dukenburg,wijkcentrum Meijhorst.(uitgesteld).

- 28 oktober, lezing de Geschiedenis van de Lange Hezelstraat, bij Zonnebloem-Oost. 14.00 uur, de Ark.(afgelast)

- 23 december 2020 - januari 2021 expositie/lezing/muziekoptreden over Nijmeegse Gemeentewerkers en hun Nieuwjaarsliederen-wensen.(1731-1902) , Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. (uitgesteld)

2021:

- 5 juli 2021 Overasselt 14.00 uur lezing Het Veer van Grave naar Nederasselt, dorpshuis.

- 21 juli Oude Weeshuis, lezing Grotestraat, 

- 27 juli Aqua Viva, Brakkenstein, lezing De Benedenstad, 16.00 uur

- 9 sept. 2021, bibliotheek Beuningen, lezing het Boerenbedrijf rondom Nijmegen

- 6 oktober Oude Weeshuis,de Lange Hezelstraat

- 16 oktober, NGV Boxmeer, lezing het Veer van Grave naar Nederasselt

- 17 oktober maand van de Geschiedenis, de Bastei lezing Wapens en Wallen, Nijmegen als meest beschoten vestingstad van Nederland.

- 20 oktober Zonnebloem -Oost: lezing de Geschiedenis van de Lange Hezelstraat

- 24 december, Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, lezing Nijmeegse Gemeentewerkers en hun                 nieuwjaarsliederen (1731-1902).

2022:

- 11 februari, Zonnebloem-Oost lezing de Nijmeegse Vrouwencanon

- 19 februari lezing geschiedenis Lange hezelstraat Radboud Senioren

- 1 maart  Bieb Muntweg, lezing de Nijmeegse stadswallen

- 23 maart hoofddeksels in het Nijmeegse straatbeeld, Stichting Benedenstad Nijmegen

- 25 maart, StAAd Dukenburg, lezing de Lange Hezelstraat

- 30 maart, geschiedenis van de Waalkade, Zonnebloem Oost

- 15 juni, Nacht van de Sociologie, Groningen, lezing 50 jaar sociologie in Nijmegen

- 8 september, boekpresentatie van Hunnerpoort tot Bottelpoort met Hans Wegman, in de Bastei

- 10 september, lezing geschiedenis van de Nijmeegse kermis, in kader OMD bij het RAN.

- 22 september, lezing de Groesbeek van bron tot monding, seniorenresidentie Groot Berg en Dal

- oktober kermislezing stichting Benedenstad

- 2 november, lezing Struikrovers in Gelderland, bij KVB/Vrouwennetwerk Wijchen

2023:

- 20 januari lezing Geschiedenis van de Grotestraat, bij StAAD Dukenburg

- 7 maart lezing Bieb Muntweg, geschiedenis van de kermis

- 24 mei tot 30 juli: Lezing - expo- boekpresentatie over De geschiedenis van de Nijmeegse kermis, bij het RAN.